5227hn

カバー写真を変更
アップロード
カバー写真を変更
このユーザーアカウントのステータスは 承認済み です。
60代

*環境浄化技術(排ガス、排水)、悪臭対策、環境浄化材料、環境浄化装置開発、環境分析、環境に関する講演

環境問題全般
場所:主として中部、近畿(東京も可)
時間:事前調整

理学博士、薬学博士、技術士(衛生工学)、環境カウンセラー